Dne 26.9.2017 RomPraha uspořádala první školení s dětmi ZŠ Push education training v DNM  v rámci projektu PAL – Boj proti diskriminaci a nesnášenlivosti vůči Romům ve vzdělávání a zaměstnanosti v EU.
Pozvali jsme na tuto akci Policie CZ, přednášeli dětem přednášku o své práci, jak se stát policistou, přednášeli o kyberšikaně a  formách diskriminace.
Během této akce děti komunikovaly s policisty, byly rozděleny do dvou skupin a musely mezi sebou komunikovat o tom, jaký druh práce policisté dělají, jaké kvality má policista mít,co je kyberšikana, co je diskriminace.
Tato událost byla opravdu úspěšná.