UMÍME A CHCEME PRACOVAT

Projekt Umíme a chceme pracovat

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015015

Projekt Umíme a chceme pracovat byl zahájen 1. 10. 2020 a trvá do 31. 12. 2022.

Cílem projektu je pomoc účastníkům projektu vymanit se z pasti nezaměstnanosti a dostat se na trh práce tím, že účastníky pomocí rekvalifikačních kurzů, poradenských aktivit, bilanční a pracovní diagnostiky a motivačních kurzů připravíme na pozici, kterou společně určíme jako nejvhodnější pro tu danou osobu. Ve spolupráci s úřadem práce nebo pracovní agenturou zprostředkujeme účastníkům projektu tu danou pozici, která je pro ně vhodná a zároveň ji chtějí vykonávat v souladu s poptávku trhu práce v daném regionu. Budeme poskytovat podporu při zapracování po odhadovanou dobu výběru práce či rekvalifikace; hledání práce; po dobu zapracování na novém pracovišti.