Projekt PAL („Boj proti diskriminaci a nesnášenlivosti vůči Romům v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v EU“) byl oficiálně zahájen. Projekt PAL, jehož partnerem je RomPraha a Dům národnostních menšin o.p.s. je spolufinancován Evropským programem Daphne a byl předložen ve výzvě DG JUSTICE 2015 (projekty na podporu aktivit na nediskriminaci a integraci Romů).

Od 3. do 6. února 2016 se všichni partneři, včetně RomPraha , účastnili Kick off setkání v Belgii v UC Limburg VZW (koordinátor projektu) s cílem definovat celkovou strategii projektu a jednotlivé aktivity. Toto partnerství je široké a ambiciózní – přiměřený počet partnerů s rozličnými a doplňkovými odbornými znalostmi pocházejících z Belgie, Itálie, Španělska, Francie, Slovinska, Řecka, Rumunska, Srbska, Chorvatska, Albánie, Turecka, Maďarska a České republiky. 

V rámci projektu, jehož hlavním partnerem je UC Limburg VZW (Belgie), si klademe za cíl řešit problém sociálního vyloučení Romů podporou školní a pracovní integrace prostřednictvím tréninkových výzkumných aktivit v oblasti sociální a profesní, výměnou osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami a šířením informací a osvětových akcí, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Projekt PAL se zaměřuje na vyvinutí komplexního přístupu pro dosažení cílů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání za účelem urychlení romské integrace.

Specifické cíle:

1. Boj s diskriminací

2. Posílení spolupráce všech zúčastněných stran (mezinárodní a mezisektorová spolupráce)

3. Rozvinutí debaty o evropské síti pro sociální začleňování Romů