Program

Program Lidská práva


Název výzvy

Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

 

Název projektu

Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

č.p.: LP-HROVA1A-011


Shrnutí projektu

Žadatelem je RomPraha, z.s., partnery projektu je 8 romských a proromských NNO a MČ Prahy 7. Tyto NNO pracující s Romy ze všech městských částí hl. m. Prahy, mají mezi členy romské komunity velkou důvěru a mají potenciál měnit věci k lepšímu. Partner MČ Prahy 7 je romskou komunitou vnímán jako velice aktivní v oblasti romské integrace.

Cílem projektu je participace na budování romské občanské společnosti v souladu se Strategií romské integrace. V rámci projektu vznikne platforma, která bude participovat na budování romské občanské společnosti a bude podporovat dialog mezi organizacemi pracujícími s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do začleňování a posilování postavení Romů v Praze. Platforma vydá 6 doporučení v oblasti integračních politik pro zefektivnění lokální integrační politiky a praxe.

Projekt systémově podporuje budování romské občanské společnosti. K povinné aktivitě založení platformy kombinuje následující povinně volitelné projektové aktivity:

  • Besedy na téma úspěchy Romů, díky nimž bude napomáhat vytváření dobrého obrazu Romů
  • Workshop pro úředníky, kde vytvoří manuál pro workshop pro úředníky, kteří pracují s romskou menšinou s cílem prohlubovat vědomosti o Romech pro orgány státní správy na krajské a místní úrovni. Na základě manuálu bude proveden pilotní workshop.

Plánovaná doba realizace projektu

 

1.10.2021 – 29.2.2024

Záměr projektu

 

Projekt se zaměřuje na následující 3 problémy:

  • nedostatečné zapojování romských lídrů do rozhodovacích procesů týkajících se problematiky integrace romské menšiny
  • negativní pohled na Romy většinovou společností
  • nedostatečné vědomí o specifikách příslušníků etnické menšiny Romové


Přehled partnerů projektu z řad romských a proromských NNO:

Identity Prague, z.s.
Slovo 21, z.s.
Arbesačky, z.s.
Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA
Mind Gym, z.s.
Unie národnostních menšin, z.s.
Náš svět, z.s.

MČ Praha 7

Romodrom, o.p.s.

ARA ART, z.s.

Romanonet,z.s

 

Aktuálně 1.6.2022

Minulý týden proběhlo v Domě národnostních menšin další setkání Pllatformy projektu „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“ č. p. LP-HROVA1A-011 podpořeného z programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norské fondy 2014–2021. Kromě vedení a dalších hostů se jednání účastnil i PhDr. David Beňák z MPSV. Nejdůležitějším bodem setkání byla především aktuální situace kolem romských uprchlíků z Ukrajiny