Dne 8. 10. 2018 a 17. 10. 2018 se konalo první setkání v Mělníce ohledně prezentace projektu Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce.
Prezentace projektu se konala ohledně spolupráce a doporučení zájemců o účast v projektu