Integrace evropských znalostí v oblasti zaměstnanosti a podnikání znevýhodněných skupin

Cílem projektu PAL Push II je přispět ke snížení nezaměstnanosti v EU a zaměřit se na podporu osob s omezenými příležitostmi

Umíme a chceme pracovat

Cílem projektu je snížit nezaměstnanost osob značně ohrožených na trhu práce, zvýšit jejich kvalifikaci a pomocí poradenství jim pomoci se lépe orientovat v pracovních nabídkách a reagovat na ně.


Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

Cílem projektu je participace na budování romské občanské společnosti v souladu se Strategií romské integrace.

Posílení skupin podléhajicích sociálnímu začleňování prostřednictvím tvořivosti a kulturní práce

Současný projekt PALkonnect zapojuje kulturní, umělecké a výzkumné organizace, aby stimulovali evropské povědomí a umožnili ...

Komunitní centrum RomPraha

Projekt financován EU Operační progrm - Pól růstu

Profesionlizce romských organizací

Projekt financován EU Operační progrm - Pól růstu