Společně k lepším zítřkům

Projekt Společně k lepším zítřkům
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010261

Doba realizace projektu od 1. 1. 2019 a trvá do 30. 11. 2021.

Cílem projektu je založení a činnost komunitního centra, které bude sloužit na podporu CS,(tj. osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené a osoby žijící v SVL). V rámci komunitního centra budou realizovány projektové aktivity s ohledem na znovuzačlenění osob z CS do společnosti a na trh práce (př. sociální poradenství, vzdělávací programy, motivační kurz, individuální koučink, psychologická péče, terénní práce apod.)