PAL – Boj proti diskriminaci a nenávisti vůči Romům ve vzdělávání a zaměstnanosti v EU.

Projekt je v roce 2017 financován EU

Projekt PAL se zaměřuje na vyvinutí komplexního přístupu pro dosažení cílů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání za účelem urychlení romské integrace.

Specifické cíle:

  1. Boj s diskriminací
  2. Posílení spolupráce všech zúčastněných stran(mezinárodní a mezisektorová spolupráce)
  3. Rozvinutí debaty o evropské síti pro sociální začleňování Romů 

Hlavní výstupy projektu:

 

  • Mezinárodní kampaň pro romskou integraci popularizující vzdělávání a rovné příležitosti v zaměstnávání
  • Škola druhé šance pro romskou mládež – popularizace „nočních“ škol vedoucí ke zvýšení počtu absolventů
  • Semináře ve vybraných lokalitách o možnostech vzdělávání
  • Školení a semináře pro doplňkové pracovní dovednosti/jazyky
  • Workshopy o právech a možnostech zaměstnance

Kick-off meeting projektu PAL PUSH

Setkání 8 projektových partnerů z EU.

Setkání neziskových organizací

Setkání neziskových organizací dne 3.10.2017 v DNM.

Vzdělávací trénink

Akce RomPraha v rámci projektu Boj proti diskriminaci a nesnášenlivosti vůči Romům ve vzdělávání a zaměstnanosti v EU