Program Erasmus +  Pal Network for support of the Roma Enterpreneurship

   (Síť pro podporu romského podnikání)

Pal Push Enterpreneurship

 

Projekt Pal Network for support of the Roma Enterpreneurship byl oficiélně zahájen 1.10.2017 a trvá do 30.9.2019.

Projekt Pal Network for support of the Roma jehož partnerem je RomPraha je financován programem ERASMUS+klíčová Akce 2: Strategická partnerství.

Cílem projektu je vyvinout komplexní přístup a podpořit řadu cílů v oblasti odborné přípravy a zaměstnanosti, aby se urychlila integrace Romů a podpořila implementace národních strategií, začleňování Romů a přijetí romské komunity v rámci spolupráce s 8mi zeměmi.

Specifické cíle:

1.)  Rozvíjet specifický tréninkový program pro Romy, založený na dovednostech pro podnikání

2.)  Vyškolení experta tak, aby mohl vzdělávací program rozvíjet i v různých institucích mimo partnerství.

3.) Prolomit obavy a motivovat Romy, aby rozvíjeli svůj pracovní život, pracovní návyky.

4.)  Rozvíjet síť univerzit, společností a sdružení pracujících pro mládež.

5.)  Dodat nástroje pro vybudování a řízení romských podniků

Akce

Pal Push Camp v Praze

Pal Push Camp v programu Erasmus (Síť pro podporu romského podnikání)

Meeting ve Slovinsku

Síť PAL pro podporu romského podnikání

Kick-off meeting projektu PAL PUSH

Setkání 8 projektových partnerů z EU.