Profesionalizace romských organizací

Profesionalizace romských organizací

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017065

Projekt se zaměřuje na budování kapacit romských a proromských NNO (dále jen PR NNO) a profesionalizaci jejich pracovníků. V rámci projektu bude vytvořena Platforma proromských a romských NNO, jejíž aktivity budou zaměřené právě na profesionalizaci pracovníků PR NNO. Dále bude projekt realizovat vzdělávací aktivity pro vedení a další zaměstnance PR NNO, individuální konzultace s expertem/konzultantem a aktivity zlepšující povědomí o problematice romské menšiny.