Aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Domem národnostních menšin o.p.s. a Poradním sborem pro záležitosti romské menšiny HMP. Jednalo se o přednášky pro žáky II. stupně ZŠ Prahy 3,4,7 a jejich učitele, týkající se historie Romů pro romskou menšinu i veřejnost, projekci filmů s romskou tématikou a následnou besedou s tvůrci filmu, ukázka tradiční romské hudby.