Přednášková činnost byla zaměřena na oblast prevence kriminality a protidrogové, jejichž předmětem diskuse je rozbor mnoha příkladů páchání kriminality a následných důsledků končících až trestnou činností.

Akce proběhla ve společenském sále Domu národnostních menšin dne 28.11.2014