Posílení skupin podléhajicích sociálnímu začleňování prostřednictvím tvořivosti a kulturní práce

Projekt Posílení skupin podléhající sociálnímu začleňování prostřednictvím tvořivosti a kulturní práce

CZ01-KA277-ADU-094406
 
Současný projekt PALkonnect zapojuje kulturní, umělecké a výzkumné organizace, aby stimulovali evropské povědomí a umožnili lidem současných i budoucích generací respektovat začleňování a rozmanitost a být úspěšnými inovátory ve svém místním prostředí.
Cílem současného projektu je podpořit umělce ze skupin podléhajících sociálnímu začleňování, aby prezentovali a propagovali svá umělecká díla v době epidemie a po epidemii COVID 19 a inspirovat spolupráci umělců evropských zemí. Cílem projektu je vybavit je nezbytnými inovativními dovednostmi a kompetencemi, které podpoří jejich kreativitu a tvorbu nových uměleckých děl. Kromě toho je hlavním cílem projektu zlepšit propagaci a popularitu kulturních a historických informací o cílových skupinách podléhajících sociálnímu začleňování za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti a zlepšení integračního procesu. Sdílení osobního příběhu  historických faktů o každé skupině podléhající sociálnímu začleňování podpoří integrační proces a zvýší informovanost veřejnosti.
 
Průvodní leták k projektu -> Průvodní Leták