Dne 1. 4. 2019 se konalo první setkání partnerů v Domě národnostních menšin.

Dne 2. 4. 2019 Pal Push Camp druhý den pokračuje…..

Třetí setkání 3. 4. 2019 Pal Push Camp

Pal Push camp pokračuje čtvrtý den…..

Dnes 5. 4. 2019 proběhl poslední den setkání partnerů v Praze, Pal Push Camp v projektu Erasmus+ (Síť pro podporu Romského podnikání)