Projekt je v roce 2016 financován EU

Projekt PAL se zaměřuje na vyvinutí komplexního přístupu pro dosažení cílů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání za účelem urychlení romské integrace.

Specifické cíle:


1. Boj s diskriminací


2. Posílení spolupráce všech zúčastněných stran (mezinárodní a mezisektorová spolupráce)


3. Rozvinutí debaty o evropské síti pro sociální začleňování Romů


Hlavní výstupy projektu:

  • Mezinárodní kampaň pro romskou integraci popularizující vzdělávání a rovné příležitosti v zaměstnávání

  • Škola druhé šance pro romskou mládež – popularizace „nočních“ škol vedoucí ke zvýšení počtu absolventů

  • Semináře ve vybraných lokalitách o možnostech vzdělávání

  • Školení a semináře pro doplňkové pracovní dovednosti/jazyky

  • Workshopy o právech a možnostech zaměstnance