Neformálně pečuji a pracuji

 

Projekt Neformálně pečuji a pracuji
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011311

Doba realizace projektu od 01.01.2020 do 30.06.2022

rom-metodika-FINALProjekt se zaměřuje na cílovou skupinu neformálních pečovatelů a to
primárně z romské národnostní menšiny, kterým poskytujeme podporu formou
vzájemně propojených aktivit, které zajišťují komplexní přístup ke
klientům (př. sociální poradenství, psychoterapie, podpora na
telefonu/zřízení poradenské linky, individuální podpora ergoterapeuta a
zdravotní sestry, vzdělávací aktivity atd.)

Cíle projektu:

a) do projektu bude zapojeno min. 50 klientů a min. 35 z nich přesáhne bagatelní podporu

b) prostřednictvím koučování, pracovní a bilanční diagnostiky pomoci 15 osobám ke změně práce či znovuzapojení se na trh
práce

c) tvorba metodiky

Do projektu budou také zapojeni dobrovolníci, kteří
mohou zkvalitnit poskytování našich služeb.

V rámci projektu Neformálně pečuji a pracuji (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011311) byla zpracovaná metodika: zde ke stažení