Komunitní centrum RomPraha

Projekt Komunitní centrum RomPraha
CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001835
Doba realizace od 01.02.2021 do 31.01.2023
 
Projekt se zaměřuje na založení a provoz komunitního centra v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace komunity. Projekt podporuje aktivní
participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením CS, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity/klientů KC. Projekt podpoří 2 CS, přičemž se primárně soustředí na etnickou menšinu Romové, na kterou má žadatel velmi úzké vazby.