Integrace evropských znalostí v oblasti zaměstnanosti a podnikání znevýhodněných skupin (Integrating the European Knowledge in employment and entrepreneurship for Disadvantaged Groups – PAL PUSH II)

 

Projekt Integrace evropských znalostí v oblasti zaměstnanosti a podnikání znevýhodněných skupin

2021-1-CZ01-KA220-ADU-000033499


Cílem projektu PAL Push II  je přispět ke snížení nezaměstnanosti v EU a zaměřit se na podporu osob s omezenými příležitostmi. Priority, které tento projekt pokrývá, se zaměřují na pilotní systémy vzdělávání a odborné přípravy, které podporují zaměstnanost, zvyšování kvalifikace a inovace, jakož i na zvýšení sociální mobility a rovnosti vůči budoucím a nově založeným podnikatelům ze zvláštních skupin. Zejména prostřednictvím inovativních integrovaných přístupů, které se budou vyznačovat uživatelky přívětivým přístupem a využitím, jakož i významnými prvky, jako jsou výsledky učení formálních a neformálních vzdělávacích aktivit, které budou poskytovány prostřednictvím smíšených prostředí (třída a e-learning), obklopených podpůrnými metodami (koučování a učňovské vzdělávání) a zasazených do digitální éry (podpora digitální gramotnosti)