13.11.2014 proběhla v Domě národnostních menšin přednáška o historii Romů, projekce filmu „Dilino a čert“ s romskou tematikou a následná beseda o filmu