Projekt je v roce 2020 financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin.

Cílem projektu je zabezpečit chod činností v Domě národnostních menšin pro romskou národnostní menšinu. Pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostem, ale i k Romům samotným.

 

Záměrem projektu je pořádání výstav romských umělců a besedy s romskými osobnostmi, motivovat děti a mládež ke změnám jejich priorit a hodnot. Důležité je uchovávat a rozvíjet romské tradice, integrovat do společnosti, pozitivně prezentovat romskou národnostní menšinu, umocňovat v některých romských skupinách právní vědomí, které bude směřovat ke zlepšení jejich postavení společenské i sociální.