Projekt je v roce 2016 financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin.

Cílem projektu je zabezpečit chod činností v Domě národnostních menšin pro romskou národnostní menšinu. Pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostem, ale i k Romům samotným.