RomPraha

RomPraha je spolek, který byl založen v roce 2004 a je zastřešující organizací pro potřeby romských občanských sdružení působících na území hlavního města Prahy

Zeptejte se na jakékoliv dotazy

Nadační večírek

Dne 22.2.2022 Spolek RomPraha podpořil nadační fond „Time For Help“.

Odevzdáváme symbolický šek na částku 10.000,- Kč. Za organizaci šek odevzdávají David Pavelka a Juliana Kousalová Vodrážková a Veronika Kolínská. 

„Time For Help“ přejeme hodně úspěchů 👍

Naše cíle a zaměření

RomPraha je spolek, který byl založen v roce 2004 a je zastřešující organizací pro potřeby romských občanských sdružení působících na území hlavního města Prahy.

RomPraha prezentuje romskou kulturu, rozvíjí vzdělávací aktivity, napomáhá k rozvíjení a vzdělávání členů romských občanských sdružení. Realizuje aktivity zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hlavním městě Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostní menšiny, sociální, vzdělávací a propagační aktivity směrem ke všem národnostním menšinám.

Posláním RomPraha je podporovat v duchu Úmluvy o právech národnostních menšin a Listiny základních práv a svobod oprávněné zájmy Romů ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji romského národa po stránce duchovní, duševní, sociální a tělesné.

RomPraha naplňuje své poslání tím, že:

 

  • vytváří sektorová rozvojová společenství pražských romských neziskových organizací, které umožňuje flexibilnější a rychlejší jednání při identifikaci a vypracování společných projektů

  • vytváří sektorové (tematické) seskupení různých subjektů soukromého i veřejného sektoru pro záměry rozvojového společenství RomPraha, zejména v oblasti NUTS II Praha, pokud nutno i v celé ČR

  • vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a využívá synergie romských neziskových organizací, zpracovává společné strategie k dosažení cílů vládní integrace romské komunity, diskutuje a aktivně zasahuje do tvorby vládních podkladů, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i samosprávy

  • zajišťuje stálý tok informací o situaci Romů v Praze v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnání ve snaze vystihnout rasismus a xenofobii v české společnosti

  • podporuje rozvoj a kapacitu romských neziskových organizací v oblastech školení, supervize, metodického vedení, atd.

  • navazuje spolupráci se vzdělávacími institucemi a zapojuje romské organizace i jednotlivce do vzdělávacích modulů, zaměřených na práci s romskou komunitou, případně usiluje o zlepšení už existujících modulů

  • sleduje vývoj integrace menšin a sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v národním i mezinárodním měřítku, komunikuje se zahraničím, podílí se na evropských tematických sítích a konferencích

Náš spolek vytváří a podílí se na různých aktivitách a projektech zaměřených především na rozvoji romského národa po stránce duchovní, duševní, sociální a tělesné.

PLÁN AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA NA BŘEZEN 2022