Komunitní centrum ROMPRAHA


Integrace evropských znalostí v oblasti zaměstnanosti a podnikání znevýhodněných skupin (Integrating the European Knowledge in employment and entrepreneurship for Disadvantaged Groups – PAL PUSH II)

Webové stránky jsou momentálně v rekonstrukci. Omlouváme se, ale právě probíhá rekonstrukce webových stránek.