Start projektu Umění žít

Operační program Praha – pól růstu ČR UMĚNÍ ŽÍT SPOLEČNĚ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000350

 EU - OP Praha

Projekt Umění žít společně byl oficielně zahájen 1.9.2017 a trvá do 31.7.2019.

Projekt tvoří uzavřený celek aktivit, které jsou účinnými nástroji na propojování a vzájemné poznávání dětí z menšin a majoritní společnosti v hl.m.Praha.

Projekt je zaměřen na žáky II. Stupně ZŠ, ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, kde budou bez problému žít v komunitě Romové a majoritní společnost.

Zároveň projekt poskytuje podporu pedagogům v multikulturním vzdělávacím . Procesu žáků romského a neromského původu.

 Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření imaginární menšiny naučit žáky v rámci spolupráce s RomPraha a 3 základních škol z hl. m. Prahy, ve kterých je část žáků romského původu, soužití v multikulturní společnosti, podpořit multikulturní prostředí, poznávání a porozumění mezi žáky romského a neromského původu.

Dalším cílem projektu je naučit pedagogy pracovat s multikulturní třídou a poskytnou poradenství pro provedení výuky v rámci multikulturní výchovy.

 

Specifické cíle:


1.  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky.
2.  Podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje.
3.  Formální a neformální vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění.

Akce

Vytisknout