Employ Me! Conference 4 - 5.4 2017

It is not too late

NOVINKY

  • Start projektu PAL

    25.02.2016
    Projekt PAL("Boj proti diskriminaci a nesnášenlivosti vůči Romům v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v EU") byl oficiálně zahájen. Projekt PAL, jehož partnerem je RomPraha a Dům národnostních menšin o.p.s. je spolufinancován Evropským programem Daphne a byl předložen ve výzvě DG JUSTICE 2015 (projekty na podporu aktivit na nediskriminaci a integraci Romů).(více zde)
  • Přednáška pro ZŠ

    Přednáška pro ZŠ